HAKKIMIZDA

Otomotiv yan sanayinde 26 yılı geride bırakan Çiftel Elektromekanik otomotiv ana sanayi için sigorta, sigorta kutusu, kablo terminali, bakır kablo ucu, bakır, alüminyum, fiber, saç pul üretim ve tasarımı yapmaktadır.

Üretimini ve tasarımını yapmış olduğu bu ürünleri direkt olarak OEM müşterilerine sevk etmekte olan firmamız yine OEM müşterileri ile birlikte Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte, onların ihtiyaçlarına göre sigorta ve sigorta kutusu üreterek yaratıcı çözümler sunmaktadır.

Dünyada ve sektörümüzde gelişen şarlara uyum sağlamak sureti ile konumuzda Türkiye’de 1 nci ve dünyada sayılı şirketler arasında olmaktır.

Tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak,

 • Yüksek kaliteli ürünler üretmek ve satmak.,
 • Müşteri isteklerine hızlı cevap vermek,
 • Yeni ürünler üretip, pazarlayarak sürekli büyümektir.
 • Doğruluk
 • Dürüstlük
 • Taahhüdüne Bağlılık
 • Karşılıklı Güven
 • Yenilikçilik

POLİTİKALARIMIZ

Dünyada ve sektörümüzde gelişen şarlara uyum sağlamak sureti ile konumuzda Türkiye’de 1 nci ve dünyada sayılı şirketler arasında olmaktır.

Tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak,

 • Yüksek kaliteli ürünler üretmek ve satmak.,
 • Müşteri isteklerine hızlı cevap vermek,
 • Yeni ürünler üretip, pazarlayarak sürekli büyümektir.

Biz Çiftel Elektromekanik A.Ş. ailesi olarak;

Kablo Terminali, Oto Sigortası, Sigorta Kutusu, Oto Ampul Duyu, Far Fişi, Bakır-Alüminyum-Fiber-Saç pul, Buji Kablo Takımı ve çeşitli Kablo gurupları, Üretimi, Tasarımı, Satış ve Pazarlama faaliyetleri ile hizmet veren tesisimizdeki tüm süreçlerimizde, Çevre Mevzuatı ve Müşteri Şartlarına bağlı kalarak;

 • Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 •  Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimize ulaşmak için Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulamayı,
 •  İnsan sağlığına ve doğaya zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, çevre kirliliğini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 •  Enerjiyi doğru ve verimli kullanarak doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,
 •  Atık oluşumunu azaltarak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemeyi
 •  Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almayı,
 •  Çevre ile ilgili yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

Biz Çiftel Elektromekanik A.Ş. ailesi olarak;

Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul edip çalışanlarımıza, fabrika sahamızda staj ve ziyaret amaçlı bulunan misafirlerimize ve tedarikçilerimize daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerin sonuçlarını izleyerek “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamızı hayata geçirmek ve hedefimize ulaşmak için tüm süreçlerimizde ana düşüncemiz,

 • Sıfır kaza hedefine ulaşmanın şans eseri değil bir seçim haline getirilmesidir.
 •  Yaralanmaların ve sağlık bozulmaların önlenmesidir.
 •  Oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve koruyucu önlemleri almaktır.
 •  Çalışanlarımıza İSG ile ilgili eğitimler vererek bu konuda bilinçlerinin artırılmasıdır.
 •  Herkesin katılımını sağlayarak yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve iyileşmesini sağlamaktır.
 •  Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmaktır.
 •  İSG yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirmektir.
 •  Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmektir.
Bize Yazın

İligli arkadaşlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.