HAKKIMIZDA

Otomotiv yan sanayinde 26 yılı geride bırakan Çiftel Elektromekanik otomotiv ana sanayi için sigorta, sigorta kutusu, kablo terminali, bakır kablo ucu, bakır, alüminyum, fiber, saç pul üretim ve tasarımı yapmaktadır.

Üretimini ve tasarımını yapmış olduğu bu ürünleri direkt olarak OEM müşterilerine sevk etmekte olan firmamız yine OEM müşterileri ile birlikte Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte, onların ihtiyaçlarına göre sigorta ve sigorta kutusu üreterek yaratıcı çözümler sunmaktadır.

Dünyada ve sektörümüzde gelişen şarlara uyum sağlamak sureti ile konumuzda Türkiye’de 1 nci ve dünyada sayılı şirketler arasında olmaktır.

Tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak,

 • Yüksek kaliteli ürünler üretmek ve satmak.,
 • Müşteri isteklerine hızlı cevap vermek,
 • Yeni ürünler üretip, pazarlayarak sürekli büyümektir.
 • Doğruluk
 • Dürüstlük
 • Taahhüdüne Bağlılık
 • Karşılıklı Güven
 • Yenilikçilik

POLİTİKALARIMIZ

Dünyada ve sektörümüzde gelişen şarlara uyum sağlamak sureti ile konumuzda Türkiye’de 1 nci ve dünyada sayılı şirketler arasında olmaktır.

Tüm paydaşlarımız ile işbirliği içinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak,

 • Yüksek kaliteli ürünler üretmek ve satmak.,
 • Müşteri isteklerine hızlı cevap vermek,
 • Yeni ürünler üretip, pazarlayarak sürekli büyümektir.

Biz Çiftel Elektromekanik A.Ş. ailesi olarak;

Kablo Terminali, Oto Sigortası, Sigorta Kutusu, Oto Ampul Duyu, Far Fişi, Bakır-Alüminyum-Fiber-Saç pul, Buji Kablo Takımı ve çeşitli Kablo gurupları, Üretimi, Tasarımı, Satış ve Pazarlama faaliyetleri ile hizmet veren tesisimizdeki tüm süreçlerimizde, Çevre Mevzuatı ve Müşteri Şartlarına bağlı kalarak;

 • Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimize ulaşmak için Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulamayı,
 • İnsan sağlığına ve doğaya zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, çevre kirliliğini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerjiyi doğru ve verimli kullanarak doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,
 • Atık oluşumunu azaltarak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemeyi
 • Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almayı,
 • Çevre ile ilgili yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

Biz Çiftel Elektromekanik A.Ş. ailesi olarak;

Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul edip çalışanlarımıza, fabrika sahamızda staj ve ziyaret amaçlı bulunan misafirlerimize ve tedarikçilerimize daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerin sonuçlarını izleyerek,

 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayacağımızı,
 • Tüm yasal şartları ve diğer şartları yerine getireceğimizi,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirerek koruyucu önlemleri alacağımzı,
 • Herkesin katılımını sağlayarak yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve iyileşmesini sağlayacağımzı,
 • Çalışanlarımıza İSGile ilgili eğitimler vererek bu konudaki bilinçlerini artıracağımzı,
 • Tüm süreçlerde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı sağlayacağımzı,
 • “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı,
 • Sıfır kaza hedefine ulaşmayı şans eseri değil bir seçim haline getirilmeyi,
 • Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazır olmayı,

taahhüt ediyoruz.

Çiftel Elektromekanik, kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, her faaliyetinde ülkemizin kalkınması, toplumun gelişimi, çevrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif görev almakta, geleceğe yatırım yapmaktadır.

Çiftel Elektromekanik, hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir.

Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık kabul eden şirketimiz;

 • 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
 • Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırmamayı,
 • Herkese eşit ve adil davranmayı,
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmamayı ve yapılmasını önlemeyi,
 • İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya göz yummamayı,
 • Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlık ve güvenliğini ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere uymayı,
 • Fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

taahüt eder.

Bize Yazın

İligli arkadaşlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.

Open chat
Need help?
Hello?
Can we help you?