ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş. Fabrikası tesis içi ve dışını Kapalı Devre Kamera ile İzleme ve Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Çiftel Elektomekanik San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) tarafından kapalı devre görüntülü kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği:

Çiftel Elektomekanik San. ve Tic. A.Ş. (Şirket), (telefon:+90.262 658 18 10, e-posta: ciftel@ciftel-ltd.com, web adresi: www.ciftel-ltd.com, posta adresi: Tosb Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde no:5-1 Çayırova-Kocaeli).

2.Kişisel Verilerin İşlenme amacı:

Tesis güvenliğinin sağlanması amacıyla; fabrika ve yönetim binamızın çevresi ile bahçesi, bahçedeki tüm tesis ve alanlar, çevredeki yollar, tesis bahçe ve giriş kapıları, güvenlik binası, otopark alanları, üretim alanları, depolar, yemekhaneler, ziyaretçi giriş alanları güvenlik kameraları vasıtasıyla 7/24 saat otomatik olarak görüntü kayda alınmakta, izlenmekte ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait alanların güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde otomatik yolla işlenmektedir

3.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı:

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait alanların güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde Şirket yöneticileri, Şirket’in iş ortakları, tedarikçiler, iştirakler, hissedarlar, adli makamlar, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, bölgede bulunan kapalı devre kamera sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çiftel Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.’nin TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB 3.Cadde No:5-1 Şekerpınar 41420 Çayırova / KOCAELİ adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden ciftel@ciftel-ltd.com adresine iletebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle iletilen talepleriniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bize Yazın

İligli arkadaşlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.

Open chat
Need help?
Hello?
Can we help you?